Inspection สถาปัตยกรรมการตรวจสอบสายตาขั้นพื้นฐาน

กล้องอัจฉริยะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำระบบการตรวจสอบด้วยภาพที่เรียบง่ายมาใช้อย่างรวดเร็วเนื่องจากความสามารถในการทำงานอัตโนมัติความคุ้มค่า inspection และความสามารถในการรวมเข้ากับระบบงานของคุณได้อย่างง่ายดาย เมื่อเห็นว่าเป็นหน่วยที่มีอยู่ในตัวระบบวิชันการตรวจสอบอัตโนมัติ inspection สามารถใช้สำหรับการใช้งานหน่วยเดียวแบบฝังหรือเชื่อมต่อกับระบบการผลิตในอุตสาหกรรมด้านล่างนี้คือรายละเอียดส่วนประกอบพื้นฐาน

ของระบบกล้องอัจฉริยะและข้อควรพิจารณาที่สำคัญบางประการเมื่อเลือกระบบ inspection ตรวจสอบด้วยสายตาสำหรับแอปพลิเคชันของคุณอะไรคือส่วนและข้อควรพิจารณาเฉพาะการรวมระบบคุณต้องมีโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ inspection ที่ดีที่สามารถตรวจสอบได้โดยอัตโนมัติโดยเรียกใช้ระบบอัตโนมัติ แน่นอนว่าสิ่งนี้เชื่อมต่อกับระบบตรวจสอบด้วยสายตาซึ่งจะประมวลผลภาพที่ได้และทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของคุณโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติซอฟต์แวร์ที่คุณควรร้องขอเมื่อเลือกระบบการตรวจสอบ

ระบบตรวจสอบการมองเห็นที่มีประสิทธิภาพจะรวมกล้องที่หลากหลายเช่นกล้องอนาล็อกกล้องดิจิทัล inspection และกล้องโปรเกรสซีฟสแกน ตัวเลือกระหว่างกล้อง inspection ทั้งสามประเภทนี้ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่จำเป็นในการตั้งค่าของคุณ คุณจะพบว่าหากธุรกิจของคุณดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตแม่พิมพ์อีพ็อกซี่คุณจะต้องเลือกระบบการตรวจสอบด้วยภาพที่สามารถรองรับกล้องที่เหมาะกับงานนั้น ๆคุณสมบัติซอฟต์แวร์ที่คุณควรร้องขอเมื่อเลือกระบบการตรวจสอบ inspection ด้วยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพเครื่องมือวัตถุโดยทั่วไปแอปพลิเคชันการตรวจสอบการมองเห็นด้วยเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไปจะมีเครื่องมือวัตถุที่จะช่วยคุณตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่คุณผลิต

ในการผลิต inspection เครื่องมือออบเจ็กต์จะวิเคราะห์รูปทรงในภาพสำหรับลักษณะทางเรขาคณิตต่างๆซึ่งจะตรวจสอบขนาดเส้นรอบรูปและความหนาแน่น หากโรงงานผลิตของคุณต้องการให้คุณจัดเรียงชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นเครื่องมือวัตถุจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดเรียงและค้นหาชิ้นส่วน inspection ที่จำเป็นเครื่องมือเป็นเทคโนโลยีที่ครบกำหนดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและส่วนใหญ่จะใช้เพื่ออ่านหรือตรวจสอบอักขระที่พิมพ์หรือสร้างขึ้นโดยกลไก หากโรงงานผลิตของคุณมีหมายเลขซีเรียลหมายเลขประจำตัวเทคโนโลยี inspection จะสามารถจดจำเครื่องหมายเหล่านี้

ในรูปแบบตารางและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภาพและการตรวจสอบ

ผ่านภาพที่ถ่ายได้และซอฟต์แวร์ช่วยระบุเครื่องหมายที่ถูกต้องแม้ว่าจะได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงก็ตามเครื่องมือสอบเทียบคุณอาจต้องใช้ระบบตรวจสอบด้วยภาพซึ่งเป็นเครื่องมือในการสอบเทียบ inspection ซึ่งจะแปลงพิกัดพิกเซลเป็นพิกัดโลกแห่งความจริง ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการแปลงจากค่ามิลลิเมตรที่วัดได้เป็นนิ้วเครื่องมือวิเคราะห์ inspection ข้อมูลระบบตรวจสอบด้วยสายตาของคุณที่คุณเลือกอาจจำเป็นต้องแสดงผลการวิเคราะห์ซึ่งจะแสดง

ในรูปแบบตารางและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภาพและการตรวจสอบ คุณจะทำได้ดีในการเลือกระบบที่สามารถจัดเรียงข้อมูลทั้งหมดและให้ข้อมูลที่สำคัญแก่บุคลากรที่เหมาะสม inspection ในแผนกของคุณเครื่องมือจับคู่ระบบการมองเห็นที่ก้าวหน้าเพียงพอมักจะให้ความสามารถในการฝึกอบรมระบบตามรูปแบบการอ้างอิงจากนั้นค้นหาเหตุการณ์ที่คล้ายกันในภาพอื่น ๆ บ่อยครั้งสิ่งนี้เรียกว่าการจับคู่รูปแบบมาตราส่วนสีเทา Inspection and Certification คุณอาจต้องใช้เครื่องมือประเภทนี้เมื่อไม่ทราบตำแหน่งของชิ้นส่วนที่กำหนดในมุมมองหรือหากต้องควบคุมการมีอยู่ของชิ้นส่วน

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://qualitechplc.com/

คำแนะนำเบื้องต้นของโกดังขนาดเล็กให้เช่า

โกดังขนาดเล็กให้เช่าเป็นหน้าที่สำคัญของการกระจายสินค้าทางกายภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ผลิตผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค อาคารพาณิชย์สำหรับเก็บสินค้าเรียกว่าคลังสินค้า สินค้าคงคลังบางส่วนถูกเก็บไว้ที่หรือใกล้โรงงานและส่วนที่เหลืออยู่ในคลังสินค้าในสถานที่อื่นบริษัทสามารถเป็นเจ้าของโกดังส่วนตัวและเช่าพื้นที่ในโกดังสาธารณะได้ คลังสินค้าที่แข็งแกร่งเก็บสินค้าเป็นระยะเวลาปานกลางถึงนานขึ้น โกดังขนาดเล็กให้เช่าจัดจำหน่ายได้รับสินค้าจากโรงงานของบริษัทและซัพพลายเออร์ต่างๆและย้ายออกโดยเร็วที่สุด โกดังบางแห่งมีสิ่งอำนวยความสะดวก

มีโกดังขนาดเล็กให้เช่าเฉพาะสำหรับสินค้าเกษตร

โกดังขนาดเล็กให้เช่าหลายชั้นที่เก่ากว่ามีลิฟต์ที่ทำงานช้าและขั้นตอนการขนถ่ายวัสดุที่ไม่มีประสิทธิภาพ ระบบเก่าเหล่านี้กำลังได้รับการแข่งขันจากคลังสินค้าอัตโนมัติชั้นเดียวรุ่นใหม่ที่มีระบบขนถ่ายวัสดุขั้นสูงและระบบจัดการคลังสินค้าภายใต้การควบคุมของคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง คอมพิวเตอร์อ่านคำสั่งจัดเก็บและสั่งให้รถยกและรอกไฟฟ้ารวบรวมสินค้าตามบาร์โค้ดย้ายไปที่ท่าเรือโหลดและออกใบแจ้งหนี้ โกดังขนาดเล็กให้เช่าเหล่านี้ช่วยลดการบาดเจ็บของคนงานต้นทุนแรงงานการขโมยและการแตกหักและปรับปรุงการควบคุมสินค้าคงคลัง

สถานที่ที่เหมาะสมที่สุดของคลังสินค้าหรือคลังสินค้าจะพิจารณาจากต้นทุนการขนส่งที่น้อยที่สุด การบริการลูกค้าระดับสินค้าคงเหลือและคลังสินค้าของบริษัทเทียบกับโกดังขนาดเล็กให้เช่า ราคาถูกสาธารณะเป็นประเด็นที่ต้องตัดสินใจโดยการจัดการโลจิสติกส์ ในบริษัทขนาดใหญ่บางแห่งคลังสินค้าจะดำเนินการโดยฝ่ายขายหรือมีการจัดเตรียมคลังสินค้าสาธารณะสถานที่ที่เหมาะสมและจำนวนโกดังขนาดเล็กให้เช่าที่ดูแลโดยองค์กรอย่างเพียงพอสามารถให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้นและยังสามารถลดต้นทุนการขนส่งได้หากสินค้าถูกเคลื่อนย้ายโดยเกวียนบรรทุกสินค้า

โกดังขนาดเล็กให้เช่าคือสิ่งอำนวยความสะดวก

ทางการค้าที่ใช้สำหรับจัดเก็บสินค้า โดยทั่วไปแล้วโกดังจะถูกใช้โดยผู้ค้าส่งผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้ขนส่งเป็นต้นคลังสินค้ามักจะประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกขนาดใหญ่ที่มีท่าเทียบเรือเพื่อการขนถ่ายสินค้า โกดังขนาดเล็กให้เช่าจัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปนอกเหนือจากสินค้าอื่น ๆ ที่อาจใช้ในระหว่างและหลังกระบวนการผลิต มีคลังสินค้าไม่กี่แห่งที่ดำเนินการโดยอัตโนมัติและจัดการโดยพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมและเป็นมืออาชีพ

การทำงานที่มีประสิทธิภาพของโกดังขนาดเล็กให้เช่าเกี่ยวข้องกับการจัดช่องคลังสินค้าให้เหมาะสม แผนการจัดช่องที่เหมาะสมช่วยในการควบคุมผลผลิตและต้นทุนแรงงานของคลังสินค้า สามารถจัดการซอฟต์แวร์ได้อย่างเหมาะสม ในช่วงแรกโซลูชันการจัดการคลังสินค้าได้รับการออกแบบมาเพื่อบันทึกและควบคุมสินค้าภายในโกดังขนาดเล็กให้เช่าอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปซอฟต์แวร์การจัดการคลังสินค้าได้พิสูจน์ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในด้านการขนส่งการผลิตขนาดเล็กตลอดจนการเงินและการบัญชี ข้อมูลจำเพาะการทำงานและการประมวลผลของซอฟต์แวร์ควบคุมคลังสินค้ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญใหลาย ๆ ด้านอย่างไรก็ตามปัจจัยพื้นฐานตามปริมาณ